Imię: Wanda Nazwisko: Czyżewska

 • TAK
 • Kobieta
 • Wanda
 • Czyżewska
 • mieszkała podczas okupacji przy ul. Bielańskiej 15/17; podczas okupacji pracowała jako urzędniczka w resorcie pocztowym; pomagała Żydom znajdującym się w Hotelu Polskim wiosną 1943 roku; 2 września 1944 roku znalazła się w obozie przejściowym w Pruszkowie; obecnie zamieszkała w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 43 m 4.

 • działacze, urzędnicy
 • Żydzi w powstaniu warszawskim. Hotel Polski. Likwidacja getta.
  Spisano – październik 1965 rok.
  Oryginał, mnp. 5 s., 210 x 295 mm., język polski.
  b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  secretary@jewishinstitute.org.pl
  www.jewishinstitute.org.pl

 • 1