Relacja 033/166; w Archiwum Yad Vashem

 • Franciszka
 • Kaszubowa
 • relacja
 • nie
 • nie
 • polski
 • Relacja dotyczy okresu po Akcji: kotła, pobytu na Umschlagplatzu, podróży do Treblinki - autoka wyskoczyła z pociągu po wojnie nazywała się Rosenkranz Haifa, Kiriat Motzkin rch, Haraw Cook 106

  Archiwum Yad Vashem
  P.O.B. 3477
  Jerusalem 91034 Israel
  tel. (972) (2) 6443720; fax. (972) (2) 6443719
  holocaust.resources@yadvashem.org.il
  www1.yadvashem.org/about_yad/departments/archives/home_archive.html