Stawki Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Stawki
  • wysiedlenie
  • działania Niemców, gospodarcze
  • placówki
  • przy Umschlagplatzu - placówka, odkażalnia mundurów

  • Nazwisko, Imię, Tytuł