W latach 1943 - 1944 Eugenia Wąsowska konspira...

  • NIE
  • W latach 1943 - 1944 Eugenia Wąsowska konspiracyjną przenosiła korespondencję do skrzynki kontaktowej przy ul. Miodowej 1

  • 1943-00-00
  • 1944-00-00
  • konspiracja polska, konspiracja żydowska
  • Relacja Eugenii Wąsowskiej-Leszczyńskiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej", s. 110-112.

  • s. 112
  • Powiązani ludzie:

    Powiązane miejsca: