Rodzina Cukiermanów, małżeństwo i leciwa matka...

 • NIE
 • Rodzina Cukiermanów, małżeństwo i leciwa matka, przechodzi na aryjską stronę. Przejście organizuje Ignacy Troks z żoną, po zapewnieniach Jana Skrzeczyńskiego i Antka Szymczaka, że jest dla nich kryjówka. Kryjówka znajduje się u znajomego Szymczaka, Siatkowskiego. Szymczak dostaje od Cukiermanów 5000 zł, a Skrzeczyński 15 000 zł. Polacy przewożą również rzeczy Cukiermanów i kradną co wartościowsze.

 • 1943-03-00
 • 1943-03-00
 • marzec 1943 roku
 • w getcie
 • działania Polaków, mieszkaniowe
 • koszty
 • Rękopis polski 5 stron (numeracja rzymska); maszynopis polski 10 stron (numeracja arabska); rękopis jidysz 1 strona; maszynopis jidysz 1 strona. Tekst w jidysz zawiera informacje, który autorka nie chciała przekazać Marii Wróblewskiej, na której ręce, spodziewając się rychłej śmierci, składa swoje świadectwo. Autorka, jak wynika z tekstu, nie posługiwała się jidysz co dzień, informacje, których nie chciała przekazać Wróblewskiej (dotyczące m.in. prawdziwych kwot, jakie zapłacili za kryjówkę i pomoc, które wstydziła się podać Wróblewskiej), uważała, że mogą być znaczące dla sądu i procesu - uwiarygadniać autorstwo tekstu. Świadectwo w zamierzeniu autorki miało stanowić dowód w sądzie w procesie o morderstwa, autorka obawia się, że jej oprawcy zamordują ją zanim będzie mogła zeznawać.

  <b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego</b>
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  <a href=\"mailto:secretary@jewishinstitute.org.pl\">secretary@jewishinstitute.org.pl</a>
  <a href=\"http://www.jewishinstitute.org.pl\">www.jewishinstitute.org.pl</a>


 • 2
 • Powiązani ludzie:

  • Szymczak Antoni

   W czasie wojny prowadzi przestępczą działalność - pod pozorem pomocy Żydom, chcącym przejść na aryjską stronę, okrad...

  • Skrzeczyński Jan

   Podczas wojny zam. przy ul. Kazimierza Wielkiego 5/23 w Warszawie, prowadzi jednocześnie sklep opałowy przy ul. Twar...

  • Cukiermanowie Nieznane

   Rodzina składająca się z męża, żony i starszej matki, która pochodziła z Nowego Dworu. Wszyscy troje przeszli na ary...

  • Siatkowski Nieznane

   Polak, ukrywa i szantażuje rodzinę Cukiermanów. Być może bierze udział w ich zabójstwie. Znajomy Antka Szymczaka, ws...