Rodzice Anny Lanoty i jej dwaj bracia uciekli...

  • TAK
  • Rodzice Anny Lanoty i jej dwaj bracia uciekli w 39 z Łodzi do Warszawy. Byli w getcie. Anna ich odwiedzała, przechodząc przez dziury w murze. Przychodziła do getta kilka razy, bo po stronie aryjskiej działała w konspiracji i jak była jakaś wsypa najlepiej było przenieść się na pewien czas do getta

  • listopad 40
  • połowa sierpnia 42
  • w getcie
  • społeczne, życie prywatne / życie codzienne
  • działacze, konspiracja, strona aryjska
  • 134