Rodzice Anny Lanoty i jej dwaj bracia uciekli...

  • YES
  • Rodzice Anny Lanoty i jej dwaj bracia uciekli w 39 z Łodzi do Warszawy. Byli w getcie. Anna ich odwiedzała, przechodząc przez dziury w murze. Przychodziła do getta kilka razy, bo po stronie aryjskiej działała w konspiracji i jak była jakaś wsypa najlepiej było przenieść się na pewien czas do getta

  • listopad 40
  • połowa sierpnia 42
  • in the ghetto
  • social/communal, private life / daily life
  • activists, underground movement, the 'Aryan' side
  • 134