Pomoc Stefanii Sempołowskiej. W czasie wojny b...

  • NIE
  • Pomoc Stefanii Sempołowskiej. W czasie wojny była już ciężko chora i częściowo sparaliżowana, ale nadal starała się pomagać innym.Nie mogąc się poruszać i załatwiać osobiście różnych spraw, pomagała odnajdywać i nawiązywać kontakty. Dzięki je pomocy wyszła z getta Lotta Wegmajster. Przez dłuższy czas mieszkała też u niej dr Margolis i dwie siostry N.z Grodna.

  • 1943-00-00
  • 1944-00-00
  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa
  • Relacja Basi Temkin-Bermanowej

  • 377-379