Po wybuchu powstania w getcie w konspiracyjnym...

 • NIE
 • Po wybuchu powstania w getcie w konspiracyjnym lokalu przy ul. Żurawiej 24 (mieszkanie p. Wąsowskiej) odbyło się nadzwyczajne posiedzenie "Żegoty" w sprawie pomocy dla powstania w getcie. Chodziło o wysyłanie broni do getta i zaopiekowanie się tymi, którzy z getta uciekną. "Żegota" nie posiadała żadnych własnych środków, więc postanowiono zwrócić się w sprawie nadzwyczajnej pomocy do Delegata Rządu.
  W posiedzeniu Żegoty wzięli udział: Rek, Feiner, Arczyński, Berman, Rek, Bieńkowski, Rudnicka, Wąsowiczowa.

 • 1943-04-00
 • 1943-04-00
 • powstanie w getcie
 • działania Polaków, konspiracja, pomoc
 • konspiracja polska, pomoc długotrwała, pomoc od Żegoty
 • Relacja Tadeusza Reka „Ludowcy w akcji Żegota” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 89
 • Relacja Tadeusza Reka „Ludowcy w akcji Żegota” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • Powiązani ludzie:

  • Bieńkowski Witold

   Działacz "Żegoty". Brał udział w posiedzeniu "Żegoty" na temat pomocy dla powstania w getcie (kw...

  • Wąsowicz Janina (nieodpłatna)

   Współpracowniczka "Żegoty". W jej mieszkaniu odbyło się nadzwyczajne posiedzenie "Żegoty" po wyb...

  • Rek Tadeusz

   Sędzia Sądu Najwyższego, przed wojną działacz "Wici", w czasie okupacji działacz tajnego Ruchu Ludowego (&...

  • Feiner Leon

   Przewódca BUNDu. Był członkiem komisji koordynacyjnej Żydowskiego Komitetu Narodowego Współpracował z ŻegotąBrał udz...

  • Arczyński Ferdynand

   Brał udział w naradzie poświęconej wpadce komórki legalizacyjnej „Żegoty” i potrzebie utworzenia nowej (początek 43...

  • Berman Adolf

   Działacz „Żegoty”. Utrzymywał kontakty z Lubelsko-Zamojskim Komitetem Niesienia Pomocy Żydom na terenie Warszawy.Bra...

  • Rudnicka Zofia

   Sekretarka Rady.Brała udział w posiedzeniu "Żegoty" na temat pomocy dla powstania w getcie (kwiecień 1943)...

  Powiązane miejsca:

  • Żurawia 24

   W konspiracyjnym lokalu przy ul. Żurawiej 24 (mieszkanie p. Wąsowskiej) odbyło się nadzwyczajne posiedzenie "Że...