Po rozpoczęciu likwidacji ludności żydowskiej...

 • TAK
 • Po rozpoczęciu likwidacji ludności żydowskiej w getcie warszawskim Zofia Szymańska (i inne osoby) dostała wezwanie od Marii Łeszeżanki, aby opuścić getto. Wyjście ułatwił jej Władysław Sala, który zorganizował grupę roboczą wyprowadzaną z getta do pracy fizycznej na terenie Instytutu Moralnie Zaniedbanych Chłopców na ul. Puławskiej.

 • 1942-07-00
 • 1942-08-00
 • wysiedlenie
 • pomoc, wyjście z getta
 • Relacja Zofii Szymańskiej w „Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • 403- 404
 • Powiązani ludzie:

  • Rozenblum (Szymańska) Zofia (POMOC)

   Studia medyczne w Paryżu ukończyła w 1915r. Pracowała w Moskwie w klinice neurologicznej. Po powrocie do Polski w 19...

  • Łeszeżanka Jadwiga

   Pracownica Miejskiego Wydziału Opieki Społecznej. Współpracowała z p. Salą. Pomagała uciekającym z getta Żydom. Ułat...

  • Sala Nieznane

   Kierownik Zakładu dla moralnie zaniedbanych chłopców -- Puławska 97. Zakład był ośrodkiem pomocy Żydom. Sala załatwi...