Na koniec akcji "kotła" zebrano poli...

 • TAK
 • Na koniec akcji "kotła" zebrano policjantów żydowskich z ŻSP. Było ich 2000 - w getcie pozostawiono 300. Komendant Lejkin rozdał im tzw. numery życia. Reszta poszła wraz z rodzinami do wagonów. Wywieziono ich rzekomo do Majdanka (karny obóz pracy). Ok. 200 osób zbiegło.

 • 1942-09-00
 • 1942-09-00
 • wysiedlenie
 • działania Niemców
 • policja żydowska, selekcja, wysiedlenie
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • 44
 • Powiązani ludzie:

  • Lejkin Jakub

   Zastępca Szeryńskiego od grudnia 1940r. Mieszkał przy Chłodnej 10.

  • Rudnicki Henryk

   Kierownik jednego z szopów powstałych w czasie I akcji w getcie warszawskim. Uciekł z getta w styczniu 1943 roku i u...

  Powiązane miejsca:

  • Nieznana

   Obóz koncentracyjny. Trafił tam transport policjantów żydowskich z warszawskiego getta po I akcji.