Imię: Jakub Nazwisko: Lejkin

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakub
  • Lejkin
  • Zastępca Szeryńskiego od grudnia 1940r. Mieszkał przy Chłodnej 10.

  • policja żydowska
  • Berg, Mary, Dziennik z getta warszawskiego

  • [s.44,, 138]