Janina Wąsowicz zaprasza Marka Arczyńskiego do...

 • NIE
 • Janina Wąsowicz zaprasza Marka Arczyńskiego do lokalu Mariana Gołajewskiego, który deklaruje chęć niesienia pomocy Radzie Pomocy Żydom. Arczyński ocenia, że skład naczyń Gołajewskiego, mieszczący się w byłym garażu, w drugim podwórzu, nadaje się jako miejsce konspiracyjnej drukarni. Do garażu biegnie wykop dla odprowadzania brudnej wody po umyciu samochodów. Kanał zostaje pogłębiony, a pod nim zostaje wykonany wykop. Ziemię konspiratorzy wywożą w skrzyniach z rzekomymi naczyniami. Właścicielami składu naczyń formalnie są Marian Gołajewski i Janina Wąsowicz; jest to jedno z jej wcieleń konspiracyjnych. Maszyny drukarskie zostają przywiezione do tajnej drukarni także w skrzyniach, jako rzekome naczynia.

 • Początek 1943
 • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, konspiracja polska, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, znajomi
 • Relacja Ferdynarda Arczyńskiego „Referat legalizacyjny Rady Pomocy Żydom” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Relacja Janiny Raabe-Wąsowiczowej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 92-93, s. 95
 • Str. 2

 • Powiązani ludzie:

  • Wąsowicz Janina

   Współpracowniczka "Żegoty". W jej mieszkaniu odbyło się nadzwyczajne posiedzenie "Żegoty" po wyb...

  • Arczyński Marek Ferdynand

   Współorganizator i współpracownik Rady Pomocy Żydom. Kieruje referatem finansowym RPŻ, jest skarbnikiem. Co miesiąc...

  • Gołajewski Marian

   Marian Gołajewski ("Marian), działacz konspiracyjny. Był wspólnikiem składu naczyń kuchennych przy ul. Nowy Świ...

  Powiązane miejsca:

  • Nowy Świat 41

   Tu znajdowała się tajna drukarnia Stronnictwa Demokratycznego, w której drukowano fałszywe dokumenty produkowane prz...