Nowy Świat Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Nowy Świat
 • 41
 • działania Polaków, konspiracja, pomoc
 • konspiracja polska, pomoc od Żegoty, z papierami aryjskimi
 • Tu znajdowała się tajna drukarnia Stronnictwa Demokratycznego, w której drukowano fałszywe dokumenty produkowane przez komórkę legalizacyjną Rady Pomocy Żydom.

 • Relacja Ferdynarda Arczyńskiego „Referat legalizacyjny Rady Pomocy Żydom” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Relacja Janiny Raabe-Wąsowiczowej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 92-93, s. 95