Jakiś chłopczyk przynosi list od Mietka - usił...

 • TAK
 • Jakiś chłopczyk przynosi list od Mietka - usiłuje załatwić miejsce w szopie Schultza. Potem kontakt urywa się

 • 1942-07-26
 • 1942-07-26
 • wysiedlenie
 • życie prywatne / życie codzienne
 • młodzież, szopy, życie prywatne
 • Bauman, Janina, Zima o poranku. Opowieść dziewczynki z warszawskiego getta

 • [88]
 • Powiązani ludzie:

  • Kon Mieczysław

   Sympatia Autorki; udzielał korepetycji z matematyki. Mieszkał w małym getcie. Kontakt z nim urwał się w czasie akcji

  • Lewinson Janina

   1933- rozpoczyna naukę na komplecie p. Ludwiki Kramsztyk; 1937 w 6. klasie prywatnej szkoły powszechnej na ul. rysie...