Imię: Janina Nazwisko: Lewinson

 • TAK
 • Kobieta
 • Janina
 • Lewinson
 • Bauman
 • 18-08-1926
 • Warszawa
 • 1933- rozpoczyna naukę na komplecie p. Ludwiki Kramsztyk; 1937 w 6. klasie prywatnej szkoły powszechnej na ul. rysiej "Nasza Szkoła"; 06-38 zdaje egzaminy do żeńskeigo państwowego Hoffmanowej

 • autor
 • Autorka książki

 • Bauman, Janina; Zima o poranku. Opowieść dziewczynki z warszawskiego getta