1 sierpnia 1944 r. Gienek (Eugene) Bergman pos...

  • NIE
  • 1 sierpnia 1944 r. Gienek (Eugene) Bergman poszedł pływać nad Wisłę. Gdy wybuchło powstanie, nie mógł już wrócić do rodziny. Został otoczony przez powstańców z bronią, dołączył się do nich. Pomagał budować barykady, był również posłańcem. Po kapitulacji powstania pojechał ze swoim oddziałem do niemieckiego obozu. Doczekał wyzwolenia w Niemczech.

  • 1944-08-00
  • 1945-05-00
  • powstanie warszawskie
  • konspiracja
  • konspiracja polska