Nieznana [w czasie powstania warszawskiego] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Nieznana [w czasie powstania warszawskiego]
  • powstanie warszawskie
  • konspiracja polska, z papierami aryjskimi
  • W czasie powstania warszawskiego Eugene Bergman był oddzielony od rodziny.