Imię: Nieznane Nazwisko: [znajomy Maksymiliana Zirlera]

 • NIE
 • Mężczyzna
 • [znajomy Maksymiliana Zirlera]
 • 1944
 • Warszawa
 • Nie
 • Z Warszawy
 • Marymont
 • Niemiec
 • Niemiec, który był pacjentem dr Maksymiliana Zirlera przed wojną. Zirler ukrywał się u niego (lub Niemiec pomógł mu znaleźć miejsce do ukrycia) po stronie aryjskiej. Obydwaj zostali zabici przez Niemców w czasie powstania warszawskiego.

 • powstanie warszawskie
 • działania Niemców, mieszkaniowe, pomoc, śmierć
 • pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, znajomi