Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Marymont
  • powstanie w getcie, powstanie warszawskie
  • mieszkaniowe, śmierć
  • pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Mieszkanie, gdzie ukrywał się Maksymilian Zirler.