Imię: [znajoma Leona Hutorana] Nazwisko:

  • NIE
  • Kobieta
  • [znajoma Leona Hutorana]
  • Brak informacji
  • Z Warszawy
  • Polak
  • Polka, znajoma Leona Hutorana, staruszka, która mieszkała w bardzo złych warunkach. Po wyjściu z getta z placówką Bronek Bergman i Leon Hutoran spędzili u niej jedną noc. Rano poszli razem na stację, kupiła im bilety do jakiegoś miasteczka, gdzie podobno Żydzi mieli żyć spokojnie.

  • wysiedlenie
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, znajomi