Nieznana [strona aryjska] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Nieznana [strona aryjska]
  • mieszkaniowe
  • bez papierów aryjskich, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, znajomi
  • Mieszkanie znajomej Leona Hutorana.