Imię: Nieznane Nazwisko: [szantażyści]

  • NIE
  • Mężczyzna
  • [szantażyści]
  • Z Warszawy
  • Polak
  • Kobieta i mężczyzna, szantażyści, którzy próbowali szantażować na ulicy Zofię Rubinstein. Podeszli do niej, oświadczyli, że jest Żydówką, i zaproponowali pójście na policję. Zosia podbiegła do nadchodzącego policjanta i oskarżyła ich o szantaż, pokazując swoje papiery i zalewając go potokiem słów. Policjant wylegitymował szantażystów, zapisał ich adresy, i polecił Zosi wszcząć przeciw nim dochodzenie karne, podając się na świadka.

  • szantaż
  • szantażysta/szmalcownik