Imię: [nieznane] Nazwisko: [policjant]

 • NIE
 • Mężczyzna
 • [nieznane]
 • [policjant]
 • Brak informacji
 • Z Warszawy
 • brak infromacji
 • Polak
 • Policjant, który pomógł Zosi Rubinstein, gdy była szantażowana na ulicy. Zosia podbiegła do niego i oskarżyła dwójkę szantażystów o szantaż, pokazując swoje papiery i zalewając go potokiem słów. Policjant wylegitymował szantażystów, zapisał ich adresy, i polecił Zosi wszcząć przeciw nim dochodzenie karne, podając się na świadka.

 • pomoc
 • policja polska