Imię: Nieznane Nazwisko: [bogata Niemka]

  • NIE
  • Kobieta
  • [bogata Niemka]
  • Z Warszawy
  • Niemiec
  • Bardzo bogata Niemka, która miała przedsiębiorstwo transportowe. Pracowała u niej Henia Strosberg jako pomoc domowa i kucharka. Ukrywała swojego męża, wychrzczonego Żyda.

  • działania Niemców, praca
  • pomoc lokalowa, praca