Nieznana [Warszawa] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Nieznana [Warszawa]
  • pomoc, praca
  • praca, z papierami aryjskimi
  • Miejsce, gdzie pracowała Henia Strosberg