Imię: [Pan Muszel] Nieznane Nazwisko:

 • NIE
 • Mężczyzna
 • [Pan Muszel] Nieznane
 • około 1900
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Nieznany
 • Polak
 • na powierzchni
 • inne zagrożenie
 • Kolejarz, pracownik warsztatów kolejowych. Mieszka z żoną i trojgiem dorastających dzieci w niewielkim, dwuizbowym mieszkaniu. W 1942 ukrywają przez pewien czas Marysię Miller po jej ucieczce z transportu do Treblinki. Traktują ją jak członka rodziny. Z powodu ryzyka denuncjacji Marysia musi wracać do getta, ponownie gości w domu państwa Muszel po wyjściu z getta w styczniu 1943. Muszel pomaga także w sytuacji, kiedy szwagier Marysi, Marek, ucieka z getta. Wychodzi do pracy na placówce w warsztatach kolejowych, Muszel użycza mu kolejarski mundur i czapkę, zabiera go do domu.

 • powstanie w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, praca, znajomi
 • Cz. 3 filmu