Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Dom państwa Muszelów
  • na powierzchni, w mieszkaniu
  • wysiedlenie
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa
  • Maria Miller dociera do znajomych chłopaka, który przywiózł ją z okolic Łochowa do Warszawy.

  • Cz. 3 filmu