Imię: Jakub Nazwisko: Żołowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakub
  • Żołowicz
  • 1887
  • 09-40
  • Warszawa
  • lat 53, urządzony pogrzeb przez Biuro Pogrzebowe "Wieczność"

  • śmierć
  • 22, ogł