Imię: Nieznane Nazwisko: Żera

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Żera
  • profesor, wspólnie z Autorem był przed wojną w Paryżu, kardiolog, przyjaźnili się
    Teraz kradnie jego rzeczy

  • Polacy
  • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 87