Imię: Nieznane Nazwisko: Żelazkowscy

rodzina, byli pierwszymi żydami, którym Stefan Mikołajewski dostarczył dokumenty aryjskie i dopasował odpowiednio me...

  • Wariant nazwiska: Żelazko; Żelazowscy