Imię: Moniek Nazwisko: Złoto

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Moniek
  • Złoto
  • Nie
  • Z Warszawy
  • Żyd
  • Znajomy Stanisława Sztajera, brat Jakuba Złoto. Moniek był w getcie, był bardzo odważny. Pracował w fabryce szczotek. Jakub był z nim w kontakcie. Moniek współpracował z żydowskim podziemiem, po powstaniu wyszedł z getta kanałami. Moniek Złoto został złapany przez Niemców w tramwaju, po stronie aryjskiej.

  • powstanie w getcie
  • opór zbrojny