Al. Jerozolimskie Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Al. Jerozolimskie
  • 32
  • w getcie
  • gospodarcze
  • kontakty z innymi Żydami, praca, z papierami aryjskimi
  • Mieściła się tu firma "Stanisław Majewski" założona przez Jakuba Złoto.