Imię: nn Nazwisko: Wojnowski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • nn
 • Wojnowski
 • Z Warszawy
 • nn
 • Polak
 • inne zagrożenie
 • Kolega Franciszka Paśniczka. Paśniczek polecił go Cywińskiemu, aby zapisać na niego mieszkanie na Sapieżyńskiej i w ten sposób unknąć kłopotów z meldunkiem.

 • administracyjne, działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
 • inna pomoc