Imię: Leon Nazwisko: Wanat

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Leon
 • Wanat
 • Brak informacji
 • Z Warszawy
 • ul. nieznana
 • więzienie Pawiak
 • Polak
 • inne zagrożenie
 • Był więźniem Pawiaka od pierwszych dni okupacji. Był tam urzędnikiem w centralnym biurze więzienia, miał pod opieką akta więzienne. Miał zawsze dostęp do dokumentów, notatek więźniów itp. Kopiował ważniejsze dokumenty i przesyłał je na zewnątrz kanałami konspiracyjnymi. Podał liczbę Żydów przywiezionych 13 lipca 1943 r. z Hotelu Polskiego na Pawiak. Wg. niego były to 424 osoby. Dni później Niemcy rozstrzelali 262 osoby. 162 internowano jako obcokrajowców w więzieniu na Gęsiej. Niemcy go nie wypuścili, bo znał dużo ich sekretów. Niszczył raporty dotyczące więźniów, żeby ich ratować. Latem 1944 r., świadomy tego co może go czekać, uciekł z więzienia.

 • powstanie w getcie, przed gettem, w getcie, wysiedlenie
 • administracyjne, działania Polaków, pomoc
 • atmosfera, gestapo/żandarmeria, inna pomoc, konspiracja polska, z papierami aryjskimi
 • Po wojnie został utworzony prywatny zbiór dokumentów dotyczących Pawiaka. Utworzył go Bronisław Anlen, żydowski dentysta z Warszawy, więzień od listopada 1943 r.