Imię: Erna Nazwisko: Vilkas

 • NIE
 • Kobieta
 • Erna
 • Vilkas
 • Tenenbaum
 • 1925-07-06
 • Lwów
 • Tak
 • Spoza Warszawy
 • Śródmieście, Żoliborz
 • Lwów
 • Warszawa (Żoliborz); Łódź; Paryż
 • Żyd
 • dobry
 • wyższe
 • na powierzchni
 • pieniądze
 • inne zagrożenie
 • Rodzice Erny są farmaceutami, rodzina dosyć zamożna, zasymilowana. Jest jedynaczką. Dziadkowie z obu stron zajmują się handlem. Rodzice Erny i ona sama czują się Polakami wyznania mojżeszowego. Większość jej krewnych ginie w Bełżcu. W listopadzie 1942 wyjeżdża do Warszawy z metryką po zmarłej Stanisławie Popiel. Mieszka na Żoliborzu, pracuje w bibliotece na Bielanach. Sporadycznie współpracuje z AK, w czasie powstania warszawskiego jest łączniczką. Po upadku powstania jest w obozie przejściowym w Pruszkowie, pracuje jako pielęgniarka. Zostaje ewakuowana ze szpitalem do Krakowa. Sprowadza matkę; po wejściu Rosjan wracają na krótko do Warszawy, wyjeżdżają do Łodzi. Erna studiuje dziennikarstwo. W 1946 emigruje do Francji, korzysta z pomocy organizacji żydowskich. Wychodzi za mąż, ma dwie córki, pracuje naukowo w CNRS.

 • działania Niemców, działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • antysemityzm, atmosfera, gestapo/żandarmeria, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, medyczne, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, praca, z papierami aryjskimi, znajomi
 • 7