obóz przejściowy w Pruszkowie Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • miejscowość podwarszawska
  • obóz przejściowy w Pruszkowie
  • powstanie warszawskie
  • działania Niemców, działania Polaków
  • atmosfera, z papierami aryjskimi
  • 4 października 1944 roku mieszkańcy Żoliborza zostali wyprowadzeni do obozu w Pruszkowie. Wraz z nimi Anna Morgenstern, która miała bardzo zły wygląd i nieustannie bardzo bała się denuncjacji przez Polaków.

  • 7