Imię: Mieczysław Nazwisko: Tondowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mieczysław
  • Tondowski
  • Podobwodowy II Rejonu SP. Zam. Nowolipie 53, inżynier.

  • policja żydowska
  • kwiec. 41, lip. 41r.

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 702,, 703,, AAN-27,, s.4,, 15]