Imię: D. Nazwisko: Szpiro

  • TAK
  • Mężczyzna
  • D.
  • Szpiro
  • Wychowawca. Był zespole prowadącym szkoły rekigijne przy organizacji Yawne związane z Mizrachi i Ha Poel Ha Mizrachi

  • nauczyciele
  • 144