Given name: D. Family name: Szpiro

  • YES
  • Male
  • D.
  • Szpiro
  • Wychowawca. Był zespole prowadącym szkoły rekigijne przy organizacji Yawne związane z Mizrachi i Ha Poel Ha Mizrachi

  • teachers
  • 144