Imię: Abram Nazwisko: Szpet

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abram
  • Szpet
  • 17/18-04-42
  • Warszawa
  • Współwłaściciel hotelu Britania, członek 13-tki. Pochodził z Łodzi. W czasie aresztowania 4 osób w jego hotelu w nocy 17/18 kwietnia 42r. podszedł do oficera, przedstawił się jako współpracownik 13-tki i zaoferował pomoc. Oficer polecił mu asystować przy rozstrzelaniu owych 4 osób na podwórzu hotelu, a następnie nakazał zastrzelić Szpeta.

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [-27,, s., 48,, AAN-28,, s.40]