Imię: Abram Nazwisko: Szpet (2)

 • (1, 2) TAK
 • (1, 2) Mężczyzna
 • (1) Abram
 • (1) Szpet , (2) Szpet
 • (1) 17/18-04-42, (2) 17-04-42
 • (1) Warszawa
 • (1, 2) Brak informacji
 • (1)

  Współwłaściciel hotelu Britania, członek 13-tki. Pochodził z Łodzi. W czasie aresztowania 4 osób w jego hotelu w nocy 17/18 kwietnia 42r. podszedł do oficera, przedstawił się jako współpracownik 13-tki i zaoferował pomoc. Oficer polecił mu asystować przy rozstrzelaniu owych 4 osób na podwórzu hotelu, a następnie nakazał zastrzelić Szpeta.

  (2)

  znany agent Gestapo, zamordowany

  • (1, 2) kolaboracja
 • (1)

  dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • (1) [-27,, s., 48,, AAN-28,, s.40], (2) 143