Imię: L.K. Nazwisko: Siewicka

 • NIE
 • Kobieta
 • L.K.
 • Siewicka
 • 1942-00-00
 • Z Warszawy
 • Działaczka konspiracji, pośredniczyła w spotkaniu dr Bermana i Janiny Wąsowiczowej w sprawie współpracy tej ostatniej z Rada Pomocy Żydom.

 • działania Polaków, konspiracja, pomoc
 • konspiracja polska
 • Relacja Janiny Raabe-Wąsowiczowej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 96