Imię: Nieznane Nazwisko: Schmidt

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Schmidt
  • 1975
  • USA
  • Ożenił się w 1936 lub 37r. Razem z żoną prowadził warsztat produkujący pantofle domowe. Mieszkali przy Nowolipkach 57 (tu też warsztat). Przewodniczący Komitetu Domowego. W czasie I akcji zatrudniony u K. G. Schultza. Mieszkał z rodziną w bloku szopowym Leszno 76. Podczas selekcji w szopie wysłany z rodziną na Umschlagplatz. Udało im się wyjść- 6-09-42r. Po powrocie udała mu się na nowo zdobyć pracę. Przeszedł przez kocioł na Miłej, dostał numerek. 11-10-42r. wyszedł z getta, ukrywał się w warsztacie blacharskim Antoniego Michalskiego przy Belwederskiej , razem z Henrykiem Michalskim prowadził nadal zakład produkujący damskie pantofle.Na aryjskiej stronie jako Aleksander Przybysz. W czasie powstania w getcie ukrywany przez Michalskich razem z żoną przy Krochmalnej (przez 7 tyg.). W chwili wybuchu powstania warszawskiego rozdzielony z żoną. Powrócił na Mokotów, dotarł do powstańców. Przeszedł z powstańcami kanałami, wyszli w Alejach Ujazdowskich. Razem z Henrykiem Michalskim przeszedł do Grodziska, tu odnalazła go żona. Nękani przez agentów gestapo, przenieśli się do Milanówka. Zajmowali się szmuglem cukru z Piaseczna do Milanówka. Aresztowani przez agentów gestapo(styczeń 45r.), przekazani na posterunek niemiecki, który akurat się wycofywał, oddani w ręce polskiej żandarmerii z rozkazem rozstrzelania - wypuszczeni przez Polaków. 13 marca 45r. odzyskał swego synka, który przebywał w zakładzie dla sierot im. ks. Boduena. 21 kwietnia 45r. urodził się jego drugi syn.

  • wokół autora
  • Schmidt, Leokadia, Cudem przeżyliśmy czas zagłady

  • s. 24, 26, 31, 40, 46, 58-62, 80, 87-89, 98, 130-134, 152-155