Imię: Hanna Nazwisko: Sigalin

Wyprowadzona z getta warszawskiego z córką Krysią, ukrywane przez Sylwię Rzeczycką w Warszawie. Sylwia wyrobiła im d...

  • Wariant nazwiska: Zielińska