Imię: Lejzor Nazwisko: Staniewicz

ps. Ryba, jeden z dowódców odziału ŻZW, w pierwszych dniach powstania na Franciszkańskiej zlikwidował dużą grupę Łot...

  • Wariant nazwiska: ps. "Ryba"