Imię: nieznane Nazwisko: Rybak

 • NIE
 • Mężczyzna
 • nieznane
 • Rybak
 • 1944
 • powstanie warszawskie
 • Warszawa
 • Nie
 • Z Warszawy
 • Warszawa ul. nieznana
 • Sapieżyńska 19
 • Żyd
 • w mieszkaniu
 • inne zagrożenie
 • Jeden z podopiecznych Feliksa Cywińskiego, który ukrywał się wraz z kilkunastoma innymi osobami na Sapieżyńskiej 19. Zginął w powstaniu warszawskim od wybuchu bomby.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, wysiedlenie
 • pomoc, śmierć
 • kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa