Imię: Jerzy Jehuda Nazwisko: Ryba

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jerzy Jehuda
  • Ryba
  • Zam. Dzielna 5, urzędnik. Grupowy II Rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 594,, AAN-27,, s.15]