Imię: Henryk Nazwisko: Rolirad

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Henryk
 • Rolirad
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Wilcza 8/11
 • Jego mieszkanie stanowiło punkt przerzutowy dla osób, którym pomagała grupa Iwańskiego- szczególnie zagrożonych Żydów, którzy mieli być przerzuceni przez zieloną granicę.
  Został ranny w czasie odbijania 23.04.1943 r. przy ul. Freta grupy Żydów wiezionych przez gestapowców do Befehistelle Getto.

 • przed gettem, w getcie
 • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc
 • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc lokalowa, pomoc od innej organizacji
 • Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s. 176, 178