Imię: Teresa Nazwisko: Prekerowa

 • NIE
 • Kobieta
 • Teresa
 • Prekerowa
 • Dobrska
 • Tak
 • Z Warszawy
 • nieznany
 • Polak
 • Poznała Alinę Prądzyńską, z domu Wolman, w domu jej przyjaciółki, Haliny Lisowskiej. Po utworzeniu getta postanowiła pomagać rodzinie Wolmanów. Odwiedzała ich w getcie i przemycała im, uwiązaną na sznurkach pod futrem, żywność. Na początku 1941 r., wyprowadziła z getta Alinę Wolman. Pomagała Alinie wyszukiwać miejsca zamieszkania i pracę.

 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, Medal Sprawiedliwych, znajomi